Czy w ciągu ostatnich 3 lat
miałeś uszkodzony pojazd,
budynek lub inne mienie?


Twoje odszkodowanie wydaje Ci się za niskie lub odmówiono ci jego wypłaty?
My to bezpłatnie sprawdzimy i dopłacimy Ci gotówkę!
Nie walcz z firmą ubezpieczeniową. Zostaw to nam.SPRZEDAJ NAM SWÓJ PROBLEMZnaczna część wypłaconych odszkodowań jest zaniżona. Ewentualnej dopłaty można oczekiwać z reguły po zakończeniu kosztownego i czasochłonnego sporu sądowego. Sprzedając nam swoją sprawę nie ryzykujesz przegranej w sądzie, nie pokrywasz jej kosztów i nie czekasz na jej zakończenie. Nasza analiza Twojej sprawy nic nie kosztuje i nie zobowiązuje Cię do niczego.


Jak to działa?
Przesyłasz
dokumenty *
Po analizie sprawy ustalamy kwotę dopłaty
i podpisujesz dokumenty


Wypłacamy Ci
pieniądze


* prześlij kosztorys / wycenę szkody z firmy ubezpieczeniowej i numer telefonu na adres , wypełnij formularz w dolnej części strony lub zadzwoń na numer: 606857464. Jeśli nie posiadasz już kosztorysu / wyceny szkody uzyskamy dokumenty w Twoim imieniu.

Oferta dotyczy szkód częściowych oraz całkowitych z ubezpieczeń OC, AC oraz ubezpieczenia budynków.

Jeżeli nie jesteś zainteresowany odkupem odszkodowania,
a w wyniku wypadku Ty lub ktoś z Twoich bliskich:

Formularz kontaktowy

Imię, nazwisko*:
Adres e-mail:
Telefon:
Kod pocztowy:
Opis sprawy:

Załącz plik (*.jpg, *.jpeg, *.pdf, *.zip, *.rar):

Rozwiąż działanie: siedem+trzy
Zapoznałem się z klauzulą informacyjną:
Klauzula informacyjna:
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Biuro Dochodzenia Odszkodowań Robert Pawelec, 26-613 Radom, ul. Grechuty 28, jest to jednocześnie adres do korespondencji. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie uzasadnionego prawnie interesu administratora. Celem przetwarzania jest obsługa Klienta w zakresie uzyskania dopłaty do odszkodowania lub oferty dopłaty odszkodowania. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. podmiotom oferującym dopłaty do odszkodowań – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych oraz do momentu ustania terminu przedawnienia roszczeń. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprzez kontakt za pośrednictwem adresu: biuro@bdo24.pl. Ponadto informuje się, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec czynności przetwarzania na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym ani wymogiem umownym, jednak jest niezbędne do realizacji w/w celu przetwarzania danych. Konsekwencją niepodania wymaganych danych może być brak możliwości realizacji zlecenia/usługi lub przesłania odpowiedzi na otrzymaną treść zgłoszenia. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.